خط مشی کیفیت شرکت کفش پای آرا

با توجه به مسئله بحران های اقتصادی و سیاسی جهان و رقابتی شدن محیط بازارهای داخلی و جهانی ( نیاز به حفظ مشتریان و سهم بازار محصولات تولیدی) استراتژی عمومی و کلان بسیاری از سازمان ها می باشد. در عین حال شرکت کفش پای آرا، تلاش می کند در جهت افزایش سهم محصولات خود و حفظ مشتریان در راستای ارتقاء بهره وری مطابق با الزامات و خواساته های مشتریان و صنعت تولید کفش با قرار دادن اصل کار درست در زمان درست به شیوه درست گام بردارد و در این راستا، مطالعه و تحقیق به منظور دستیابی به دستاوردهای علمی، صنعتی و تکنولوژی های روز دنیا بمنظور بهبود مداوم سطح کیفیت محصولات و دستیابی به بازارهای جهانی در برنامه کار کلیه واحدها قرار گیرد . لذا اهداف کلان این شرکت به شرح ذیل می باشد:

1- افزایش سهم بازار و تنوع محصولات ارسالی به مشتریان با تکیه بر تکنولوژی های روز دنیا به منظور برآورده سازی خواسته ها و نیازهای رو به رشد مشتریان

2-افزایش مهارت پرسنل با تکیه بر آموزش مستمر و مدیریت دانش به منظور ارتقاء بهره وری منابع انسانی

3- توسعه فعالیت های تحقیق و توسعه به منظور نفوذ در بازارهای جدید و ارتقاء سطح و توان رقابت پذیری در بازارهای داخلی و خارجی

4-افزایش سطح بهره وری در کلیه سطوح سازمانی و فعالیت ها به منظور کاهش هزینه ها

5-بروز نگه داشتن سیستم ها و فرآیندهای شرکت با تکیه بر فرهنگ بهبود مستمر با ایجاد بسترهای لازم جهت انجام پروژهای تغییر و تحول سازمانی

6- فرهنگ سازی مدیریت ریسک فرایندها، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای سازمان

به منظور دستیابی به اهداف کلان فوق، کلیه پرسنل در راستای همکاری و درک شرایط متقابل با مدیریت بوده و به عنوان عالی ترین همکاران شرکت با تعهد به خودگردان بودن، همقدم با مدیریت عامل در مسیر توسعه صنعتی گام برداشته و موظف به رعایت قوانین مطرح شده در سیستم مدیریت مبتنی بر استاندار ISO9001:2015 می باشند . این خط مشی حداقل سالی یک بار مورد بازبینی و بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز بازنگری می گردد.


مدیرعامل - بهلول غفاری