ایمنی پولاد آتشکاری نمایش بزرگتر

ایمنی پولاد آتشکاری

افزودن به لیست دلخواه

مشخصات

تیپپوتین ایمنی ساق بلند
سایز40 تا 46
رویهشبرو طبیعی
آسترابر آستر
کفیاشبالت نفوذی
زیرهپیو _رابر