ایمنی کیاک نمایش بزرگتر

ایمنی کیاک

افزودن به لیست دلخواه

مشخصات

تیپپوتین ایمنی ساق بلند
سایز40 تا 46
رویهشبرو طبیعی
آستراسپیس عرق گیر
کفیاشبالت نفوذی
زیرهپیو -رابر