ایمنی کیهان نمایش بزرگتر

ایمنی کیهان

افزودن به لیست دلخواه

مشخصات

تیپپوتین ایمنی ساق کوتاه
سایز40 تا45
رویهشیرو طبیعی
آسترابر آستر
کفیآنتی باکتریال
زیرهپیو (تی اف اس)