پوتین حفاری نمایش بزرگتر

پوتین حفاری

افزودن به لیست دلخواه

مشخصات

تیپپوتین ایمنی ساق بلند
سایز40 تا 46
رویهشبرو طبیعی
آسترابر استر ضد حرارت
کفیاشبالت نفوذی
زیرهپیو - رابر