البرز زیره لاستیک

افزودن به لیست دلخواه

مشخصات

تیپپوتین ایمنی ساق بلند
سایز40 تا45
رویهشبرو طبیعی
آسترابر آستر
کفیاشبالت نفوذی
زیرهپیو