آلتئن نمایش بزرگتر

آلتون

افزودن به لیست دلخواه

مشخصات

تیپپوتین ایمنی ساق کوتاه
سایز40 تا 46
رویهشبرو طبیعی
آستراسپیس عرق گیر
کفیاشبالت نفوذی
زیرهپیو _ رابر