خط-تولید-پای-آرا

فرآیند تولید محصول در خط تولید کفش ایمنی

ابتدا اولین قدم در تولید کفش ایمنی بخش طراحی می باشد. زیبا شناسی یکی از ارکان مهم طراحی می باشد که در مرحله طراحی باید دقت شود. در این مرحله، مدل زیره و قالب کفش توسط نرم افزار های طراحی کفش، طراحی می شود. در این طراحی ها به اورگونومی محیط، مدل پای منطقه و بسیاری از موارد دیگر باید توجه کرد. بعد از آن که مدل زیره و قالب کفش طراحی شد مرحله طراحی روی کفش و یا مدل کفش می رسد که توسط نرم افزار آن را الگو برداری می کنند. سر انجام الگو و تیکه های کفش ایجاد می شود. پس از طراحی های اولیه و ساخت قالب به مرحله تولید خواهیم رسید.
اولین مرحله در تولید کفش برش تکه های چرم است، این برش ها به وسیله دستگاه برش انجام می گردد، تکه های چرم بریده شده را به اختصار بریده گویند، به عنوان مثال یک کفش از رویه، پاشنه، زبانه تشکیل می شود که در این بخش، قسمت بالای کفش برش داده می شود.
پس از قسمت برش به مرحله پستا دوزی می رسیم در این مرحله تکه های چرم برش خورده کنار هم مونتاژ و چرخ کاری می شود و شکل یک کفش را به خود می گیرند. بعد از پستا دوزی و شکل گیری رویه کفش به مرحله قالب گیری یا کارکشی می رسیم که در این مرحله پستا در داخل قالب قرار گرفته و شکل گیری می شود.

بعد از کارکشی که کفش شکل قالب مورد نظر را گرفت، کفش را از قالب در آورده و در قالب و ماهیچه دستگاه می کشند.
لازم به ذکر است که سرپنجه فولادی در قسمت کارکشی مونتاژ می شود. کفش های کارکشی شده در ماهیچه قالب دستگاه کشیده می شود و تزریق PU انجام می گیرد.

قبل از تزریق کفش در خط تولید کفش ایمنی، باید از سالم بودن مواد و میزان ترکیب مواد PU به صورت صحیح و کامل مطلع بود. زیرا PU یک مواد دو جزیی می باشد و اگر این مواد به صورت متناسب با هم ترکیب نشوند باعث سایده شدن زود هنگام ترک خوردگی و نرمی بیش از حد زیره می شود که کیفیت و مرغوبیت مورد نظر را نخواهد داشت.
بعد از این که مواد  PU را تست کردند و از کیفیت مواد مطمئن شدند مواد تزریق می شود.
زمان تزریق حدود 10 دقیقه برای هر جفت می باشد. بعد از تزریق در قسمت بسته بندی کفش ها واکس خورده و تمیز کاری انجام می شود و پس از تایید مسئول کنترل کیفی به بخش انبار انتقال می یابد.

در زیر ویدئوی کوتاهی از مراحل تولید کفش های ایمنی پای آرا برای آشنایی بیشتر شما با خط تولید کفش های ایمنی گذاشته شده است.

کاور-ویدیو-خط-تولید
نمایش ویدیو درباره کاور-ویدیو-خط-تولید